Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.


MISTRZOWIE


Od Kazimierza Mety i Tadeusza Kubiaka mieliśmy szczęście i możliwość uczyś sie bezpośrednio, tak jak dawniej kiedy nasi mistrzowie zdobywali swoje szlify. Józefa Kędzierskiego mogliśmy już tylko posłuchać z archiwalnych nagrań i zobaczyć w niezwykłych filmowych dokumentach Fundacji Muzyka Odnaleziona.
Wszyscy trzej panowie są wybitnymi przedstawicielami wykonawstwa dawnej muzyki polskiej wsi.
Ich muzyka jest porywająca i pełna pasji, niezależnie od tempa, które poddane jest lokalnym kanonom. 
Są najlepszymi reprezentantami swoich lokalnych stylów gry, jednocześnie ich współtwórcami.
Zapoznajcie się z ich historiami. Słuchajcie i uczcie się ich mazurków.

(1922-2008)

Kazimierz Meto

Glina / Rawskie
Fot. A. Jackowiak

(1913-1993)

Józef Kędzierski

Rdzuchów / Radomskie
Fot. A. Bieńkowski

(1923 - 2018) 

Tadeusz Kubiak

Mchowice / Łęczyckie
Fot. P. Baczewski